Projekt EU
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

O projekcie


Ogłoszenie o naborze do projektu „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie powiatu bydgoskiego”

Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna ogłasza nabór beneficjentów do projektu „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie powiatu bydgoskiego” (Nr RPKP.09.03.02-04-0061/18).

W ramach projektu wsparciem może zostać objętych 36 osób niesamodzielnych zameldowanych i zamieszkujących na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie: 15.10.2019 r do 21.01.2021 r.

Chętne osoby proszone są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej: www.projektatma.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator – Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna.

Uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej: www.projektatma.pl po zakończeniu naboru.

TERMIN REKRUTACJI 15.10.2019 – 15.11.2019 r.

15.10.2019 – 05.11.2019 – przyjmowanie zgłoszeń
przedłużamy termin rekrutacji do 20.01.2020 r.
06.11.2019 – 14.11.2019 – weryfikacja zgłoszeń
21.01.2020 r. – weryfikacja zgłoszeń (rekrutacja uzupełniająca)
21.01.2020 – ogłoszenie list rankingowych

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Biuro Projektu mieszczące się w Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna pod numerem tel. 52 330-69-12 w godz. od 11.00 do 17.00 oraz kierując pytania pod adres mailowym: kontakt.projektatma@gmail.com