Projekt EU
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Kontakt


ATMA Centrum Opieki Leczniczej Biuro Projektu
ul. Karola Kurpińskiego 5, 85-044 Bydgoszcz

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy Centrum Opieki Leczniczej ATMA
pod numerem tel. 52-330-69-12 w godz. od 11.00 do 17.00.

  kontakt.projektatma@gmail.com


  ul. Karola Kurpińskiego 5, 85-044 Bydgoszcz